VTLB  – Beslagvrije voet berekening

DUUR 1 dagdeel 08.30 – 12.30
LOCATIE klassikaal Dordrecht | (max 5 personen en 1,5 afstand)

of

online | (max 12 personen)

DATUM 19 september 2022 | klassikaal (live), max 6 personen en 1,5 mrt afstand, locatie Dordrecht
PE 4 – Horus
4 – NBPB
4 – KIWA-NEN
4 – NBBI

Prijs opleiding

395,00ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal.
“De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online verzorgd, u ontvangt tijdig de link”

In een schuldregeling wordt volgens een vaste methodiek berekend welk deel van het inkomen de schuldenaar mag behouden om te kunnen voorzien in zijn levensonderhoud: het Vrij te laten bedrag (Vtlb).

Zowel in het minnelijk traject als bij toepassing van de Wsnp en beschermingsbewind op grond van verkwisting en/of problematische schulden wordt voor de vaststelling van het Vtlb gebruik gemaakt In de praktijk blijkt het lastig om het rekenprogramma (de zogenaamde Vtlb-calculator) correct te gebruiken, met het risico dat de uitkomst niet correct is.

De cursist wordt tijdens dit interactief scholingsdagdeel ‘wegwijs’ gemaakt in een omgeving waar zij als professional werkzaam kunnen zijn of mee te maken kunnen krijgen, waarbij het VTLB als uitgangspunt of leidraad dient.

De cursist wordt alert gemaakt en voorbereid op specifieke situaties en omstandigheden, waarin de beschermingsbewindvoerder een essentiële rol vervult bij de totstandkoming van het VTLB en de toepassing ervan.

Hierbij worden de cursist praktische handvatten aangereikt die de contacten en interactie met de verschillende partijen in het werkwerkveld dient te bevorderen. Ook leert de cursist te ageren en te handelen bij (on)terechte toepassing van het VTLB door derden en hierop te anticiperen en op grond daarvan strategie te bepalen.

De cursisten krijgen een ‘rondleiding’ langs de volgende onderwerpen:
* oriëntatie in de sociale kaart en beslagrecht

  • uitleg rondom de doelstelling van het VTLB
  • analyse van de samenstelling van het VTLB
  • nadruk op bijzondere of specifieke situaties uitleg over toepassing VTLB in relatie tot schuldhulpverlening en Wsnp.

Tijdens de training wordt interactie van de cursist verwacht en wordt hij of zij hierin aangemoedigd. Tijdens het opstellen en analyseren van berekeningen wordt de cursist voortdurend begeleid en tussentijds voorzien van feedback en advies. Dat is mogelijk omdat ervoor gekozen is om de bijeenkomst in een kleine ‘onderwijs-setting’ te houden, waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan de persoonlijke leerbehoeften van de cursist.

(Valentijn) V.T. Raats

Valentijn Raats is als gecertificeerd bewindvoerder Wsnp en staat geregistreed bij de Raad voor Rechtsbijstand als erkend rechtsbijstandverlener in verzoekschriftprocedures voorlopige voorzieningen, moratoria en dwangregelingen. Valentijn Raats is als externe deskundige en gastspreker/docent verbonden aan verschillende hogescholen en was in de periode 2008 – 2012 actief als bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Bewindvoerder Wsnp.

Michiel Noordzij is eigenaar van Noordzij Financieel Adviseurs en Noordzij Bewindvoerders.
Noordzij Financieel Adviseurs is werkzaam binnen de accountancy en fiscale adviespraktijk voor het MKB, ZZP´ers en particulieren. Michiel geeft als fiscaal adviseur leiding aan deze onderneming.

Noordzij Bewindvoerders houdt zich bezig met twee takken van sport: Bewindvoering WSNP en schuldhulpverlening. De bewindvoerders WSNP van Noordzij worden benoemd door de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Midden-Nederland. Daarnaast verzorgt het kantoor procedures als dwangakkoorden, voorlopige voorzieningen en moratoria. Binnen de schuldhulpverleningstak bieden wij private schuldhulp aan een ieder die niet kan of wil in aanmerking te komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Michiel geeft als WSNP bewindvoerder en schuldhulpverlener leiding aan dit kantoor.

Tevens is Michiel bestuurslid van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP en vanuit die hoedanigheid betrokken bij landelijk beleid en regelgeving (Recofa/Bureau WSNP) maar ook heeft hij mee mogen werken aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman over de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht. Let op: Early bird of vroegboekkorting aanmeldingen, hier geldt geen annulering/restitutie mogelijk.

Corona: De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online aangeboden, u ontvangt tijdig de link.

Korting: exclusieve korting is voor NBBI leden, zie ook https://www.nbbi.eu/opleidingen 

Certificaat

Na afloop van een succesvol gevolgde training ontvangt u een deelname certificaat. De hand-out/presentatie ontvangt u per email na afloop van de training.

Er wordt geen examen afgenomen.

Let op: Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.