Bijeenkomst Commodis club

Over de bijeenkomst

Op donderdag 22 oktober 2015 organiseren wij onze netwerkbijeenkomst voor Beschermingsbewindvoerders.
Tijdens deze inspirerende en leerzame bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om uw netwerk uit te breiden en uw eigen naamsbekendheid te ver-groten.

Programma

13.45 – 15.15
Workshop “(KEI) Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak” | en de nieuwe rekening en verantwoording | Spreker mw. M. Fernhout, Onview 15.15— 15.45 : Pauze
15.45— 17.00
Inleiding mentorschap door dhr. Drs. D. (Ram) Ramlal , bestuurslid van Mentorschap Haag en Rijn | directeur stg. MEE | voormalig tweede kamerlid CDA |Ridder in de Orde van door Oranje-Nassau… en
Workshop Mentorschap voor meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen”. | Spreker Ellen Vos (Coördinator Mentorschap Haag en Rijn)
17.00— 18.30 Afsluiting met een hapje en drankje samen met de netwerkpartners van Commodis die vanaf 17.00 zullen aanslui-ten.

Foto’s Commodis club 22 oktober 2015