Commodis congres 3 november 2017

Commodis congres is een grootschalige (meer dan 100 personen) bijeenkomst rond een bepaald thema, waar deskundigen een masterclass verzorgen en leden van onze branche o.a. beschermingsbewindvoerders | schuldhulpverleners | Wsnp bewindvoerders & budgetcoaches aan deelnemen.

Ook is er een informatiemarkt met bedrijven die producten en/of diensten voor bewindvoerders leveren.

____________________________________________________________________________

Op 3 november 2017 organiseren wij een Congres ten behoeve van de Beschermingsbewindvoerder voor meerderjarigen |Wsnp bewindvoerder | Schuldhulpverlener & Budgetcoach.

Programma

12.30 – 12.55
Aanvang – ontvangst

13.00 – 15.00
“Levenstestament”
 spreker Notaris mr. Aniel Autar | Kooijman Autar notarissen

Het zal u maar overkomen: een ongeluk, dementie of een andere hersenaandoening, waardoor u niet meer zelf in staat bent uw eigen zaken te regelen. Door het maken van een volmacht, ook wel een levenstestament, kunt u iemand aanwijzen die uw zaken dan voor u behartigt. Dat kan gaan om bankzaken of zaken ten aanzien van uw (eigen) woning, maar ook om zaken op medisch gebied.

Voor ondernemers is een levenstestament met daarin de wensen met betrekking tot de onderneming ook van belang. Wie zet de bedrijfsvoering voort? Bijvoorbeeld crisismanagement als het, bijvoorbeeld door een ongeval, niet mogelijk is om nog iets te regelen. Of als de ondernemer tijdens een zeilvakantie onbereikbaar is bij een calamiteit. Of gewoon, een contract moet ondertekenen.

In bijzondere gevallen kan de kantonrechter alsnog besluiten om een bewind in te stellen ook al is er een volmacht opgesteld. Voor de meeste mensen blijft het tijdig opmaken van een volmacht/levenstestament een uitstekende manier om zelf de regie te houden.

Mr. Aniel Autar, notaris bij Kooijman Autar te Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Den Bosch, zal in deze workshop stilstaan bij de belangrijkste valkuilen.

15.00 – 15.25
Pauze met een hartig hapje en drankje

15.30 – 16.30
“Aansprakelijkheid voor de bewindvoerder” spreker Advocaat Richard Korver | Richard Korver advocaten

Mr. Richard Korver is advocaat in Amsterdam met zijn eigen kantoor in het centrum. Hij procedeert door het hele land en heeft bekendheid verworven met diverse zaken waarin strafrecht en civiel recht samenvallen. In 2004 stelde hij al de problemen rondom de controle op de bewindvoering aan de orde in een uitzending van Zembla. Sinds dat moment heeft mr. Korver diverse bewindvoerders aansprakelijk gesteld, maar ook diverse bewindvoerders en hun kantoren bijgestaan toen zij zelf in rechte werden betrokken.

Hierdoor heeft mr. Korver ervaringen opgedaan aan “beide kanten van de tafel”. Hij geeft met regelmaat lezingen over diverse onderwerpen en is regelmatig actief in de bijscholing van bewindvoerders.

Die bijscholingen zien onder meer op problemen rondom het aansprakelijk stellen van bewindvoerders dan wel het aansprakelijk gesteld worden. Bewindvoerders kunnen al snel, indien zij niet volgens de regelen der kunst hun werk verrichten, “hangen” voor fouten. Ook fout procederen op naam van een onder bewind gestelde kan hen duur komen te staan. De lezing van mr. Korver heeft een hoog preventief gehalte. Met andere woorden: voorkomen is beter dan genezen

16.30 – 17.30
“Gerechtsdeurwaarders versus Beschermingsbewindvoerder” spreker Gerechtsdeurwaarder mr. Arthur Legel | Flanderijn

 • De KBvG en wet-en regelgeving voor gerechtsdeurwaarders
 • Ontwikkelingen in de deurwaardersbranche
 • De schuldenproblematiek en positie gerechtsdeurwaarder
 • Verwijsindex Schuldhulpverlening
 • Digitaal Beslag Register, Beslagvrije voet en bankbeslag
 • Relevante tuchtuitspraken
 • Raadpleging curatele en bewindregister
 • Wat mag u van de gerechtsdeurwaarder verwachten (en andersom)

Praktische info.

ACCREDITATIE
BPBI | 4 punten

NBPB | 4 uren

Wsnp | 4 kennispunten

KIWA – NEN | 4 kennispunten

VeWeVe | 2 PE (Beschermingsbewindvoerder & Curatoren)

KOSTEN
€ 225,00 incl. alle workshop 12.30 – 18.00 & koffie/theebuffet | frisdrank/mineraalwater | versnaperingen | smoothie | handfruit & schrijfmateriaal.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

INSCHRIJVING
Aanmelding gestart , let op er zal beperkte plaatsen zijn, wees er snel bij.

LOCATIE
Van der Valk hotel, Laan van Europa 1600, 3317 DB Dordrecht. De locatie beschikt over een eigen gratis parkeergelegenheid.

Sprekers

kooijman-autar           

Netwerkplein

Schuldbemiddeling Nederland onderhandelt met schuldeisers en probeert een minnelijk akkoord met hen te bereiken. Dat lukt in circa 80% van de bemiddelingen en vaak als gevolg van de inzet van een verzoek tot dwangakkoord. Daarmee worden onredelijke, weigerachtige schuldeisers door de insolventierechter gedwongen in te stemmen met een minnelijk akkoord. Op circa 16% van de bemiddelingen volgt een toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) en in slechts 4% van de bemiddelingen wordt geen schuldoplossing gevonden.

Heeft u gekozen voor het bewindvoerderstarief*?

 • Dan gelden voor u eerder berekende premies
 • Dan kunt u beide gezondheidsvragen met “nee” beantwoorden.
 • Dit geldt alléén voor het DELA UitvaartPlan Basis

* Voor het bewindvoederstarief geldt groepsacceptatie zonder gezondheidswaarborgen.

Brancheverenigingen

       

Aanmelden

Helaas, het maximum aantal inschrijving is bereikt.

Aanmelden voor het Commodis congres van 03 november is niet meer mogelijk!