Welkom bij Commodis

Commodis betekent belangenbehartigen in het Latijn. Commodis is uniek in haar branche omdat er nochthans geen opleidingsinstituut is dat zowel bestaande als startende bewindvoerders op maat begeleid. Een mix van praktijkervaring en de kennis in de afgelopen 20 jaar heeft geleid om Commodis op te richten. Onze kernwoorden zijn: persoonlijk, betrokken, pragmatische aanpak, professioneel, gezonde dosis humor, inspirerend.

Onze visie

Commodis Juridische Opleidingen wil ’top of mind’ zijn bij cursisten in de beschermingsbewind branche als het gaat om training, coaching, bijscholing met betrekking tot belangenbehartiging van een enorme groep mensen in de samenleving. Hierbij is de onderscheidende kracht kennis dat wordt gebundeld met jarenlange praktijkervaring in deze branche. Dit vraagt om een frisse en heldere kijk op opleiden. Commodis is daarom continu bezig met vernieuwing en actuele leerstof. Dit wordt overigens samen met u gerealiseerd. Want een feedback van u is essentieel. Onze motto hierbij is dat we samen sterker zijn en meer kunnen bereiken.

“Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet”