Algemene informatie | SVB AOV Curaçao

Om in aanmerking te komen voor een AOV-pensioen moet u:

− de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, en

− tussen uw 15e en 65ste verjaardag verzekerd (ingezetene) zijn geweest voor de AOV.

U woont in het buitenland: Attestatie de Vita

Als u in Nederland, Aruba, Sint Maarten en op de BES-eilanden woont moet u samen met uw aanvraagformulier een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) indienen.

De Attestatie de Vita kunt u bij de volgende instanties ophalen:

− Nederland: bij uw gemeente.

− Sint Maarten, BES-eilanden of Aruba: bij één van de bevoegde verzekeringsorganen van de landen.

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige overlijdensuitkering:

– moet degene die is overleden een AOV-pensioengerechtigd te zijn geweest, en

– moet de aanvrager kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk de begrafeniskosten heeft gemaakt en betaald, of

– moet worden aangetoond dat de begrafeniskosten geheel of nagenoeg geheel of gedeeltelijk gedekt zijn door een verzekering.

De aanvraag dient u binnen 6 maanden na het overlijden van de pensioengerechtigde in te dienen. Indien de aanvraag niet binnen de zes maanden na de overlijdensdatum is ingediend vervalt het recht om de eenmalige uitkering.

Het recht op de eenmalige uitkering in verband met overlijden bedraagt viermaal het AOV-pensioen geldende op het moment van overlijden. Het recht op een eenmalige uitkering gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die, nadat het overlijden heeft plaatsgevonden.

Formulieren

Praktische informatie

Wilt u weten of iemand recht heeft op een AOV vanuit SVB Curaçao (AOW in Nederland) . Vul dan het contactformulier en voeg eventueel de beschikking toe. U ontvangt dan binnen een paar dagen antwoordt van SVB Curaçao.

Wij verzoeken u bij (bericht) extra aanvullende informatie te verstrekken.

Aanvraag of verzoek informatie over AOV gerechtigde

Aanvraag of extra informatie AOV - SVB Curaçao

SVB AOV Curaçao

Maximum file size: 268.44MB

Sending