Incassotraject & Beslagrecht

DUUR 1 dagdeel | 12.30 – 16.30
LOCATIE Dordrecht
DATA 10 mei 2019 (VOL)
PE 4 punten BPBI
4 uur NBPB
4 punten NBBI
4 punten KIWA-NEN
VeWeVe – bewindvoerders en curatoren

395,00ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal.
Iedereen krijgt in zijn professie dan wel als belangenbehartiger van derden weleens te maken met vorderingen die niet kloppen (qua hoogte dan wel qua rechtsgrond).

Het is van belang deze vorderingen goed en gefundeerd te betwisten teneinde te voorkomen dat een incassotraject wordt gestart dan wel indien de invorderingsprocedure wordt voortgezet het in het voortraject gestelde te kunnen onderbouwen door middel van correspondentie.

Soms kan het voorkomen dat een overeenkomst achteraf dient te eindigen omdat er sprake is geweest van een niet op de zogenaamde wil gerichte overeenkomst (dwaling etc..).

In de cursus komen de belangrijkste situaties aan de orde zodat aan het eind van de cursus voldoende handvatten zijn aangereikt om bewust met afgesloten dan wel af te sluiten overeenkomsten kan worden omgegaan.

Met name belangenbehartigers van klanten die in de fase voor een minnelijk traject geconfronteerd worden met vorderingen die (bijvoorbeeld in een onderhandelingstraject) dienen te worden afgewezen dan wel beëindigd dan wel zoveel mogelijk verkleind, hebben met deze cursus een inzichtelijk kader waarbinnen zij hun werk kunnen doen.

Hoewel de cursist de vorderingen van een klant inventariseert, kan hij na de cursus dieper toetsen op het karakter van een vordering en zowel de totstandkoming als de rechtsgeldigheid ervan beoordelen alsmede zelfstandig stappen zetten om vorderingen af te wijzen.

Onderwerpen;
• Vorderingen; meerzijdige verbintenissen
• Nieuwe incassowet juli 2012
• Incassotraject
• Incassofasen
• Drie situaties
• Kosten
• Gerechtelijke procedure
• Beslagrecht

ganeshiedhr. Mr. R.S. Ganeshie

Mr. R. S. (Shjaam) Ganeshie (geboren in 1969), is in 1996 afgestudeerd in het Nederlands Recht (bedrijfsjuridisch) aan de Rijksuniversiteit Leiden (RUL). Na een aantal jaren als ondernemer werkzaam te zijn geweest, startte Ganeshie als arbeidsrechtjurist bij afdeling Personeel & Organisatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, het COA in Rijswijk. Medio 2008 richtte Ganeshie zijn eigen juridisch adviesbureau in Rotterdam op, waarin hij aan zijn cliënten begeleiding in het recht verschafte en als NMI-mediator conflicten hielp te beslechten. Per 28 januari 2011 is Ganeshie als advocaat in de algemene rechtspraktijk werkzaam. In zijn brede praktijk adviseert en begeleidt Ganeshie zowel betalende als toegevoegde cliënten in het arbeidsrecht, het huurrecht, het contractenrecht, het consumentenrecht, het bestuursrecht en het strafrecht.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht. Let op: Early bird of vroegboekkorting aanmeldingen, hier geldt geen annulering/restitutie mogelijk.

CORONA: De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online aangeboden, u ontvangt tijdig de link.

Certificaat

Na afloop van een succesvol gevolgde training ontvangt u een deelname certificaat. De hand-out/presentatie ontvangt u per email na afloop van de training.

Er wordt geen examen afgenomen.

Let op: Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.