Verzoekschriftprocedure moratorium (dwangakkoord)

DUUR 1 dagdeel | 12.30 – 16.30
LOCATIE klassikaal Dordrecht | (max 6 personen en 1,5 afstand)

online | (max 12 personen)

DATUM 14 maart 2022 | klassikaal Dordrecht | (max 6 personen en 1,5 afstand) (VOL)
PE 4 – Horus
4 – NBPB

Prijs opleiding

395,00 ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal.
De cursist wordt tijdens dit scholingsdagdeel uitleg gegeven over specifieke juridische mogelijkheden waarop zij een beroep kunnen ten behoeve van hun cliënten, ter voorkoming van onder meer huisuitzetting, afsluiting of beëindiging van noodzakelijke overeenkomsten.

De cursist wordt alert gemaakt en voorbereid op specifieke situaties en omstandigheden, waarin de beschermingsbewindvoerder een essentiële rol vervult bij het aanreiken van informatie op grond waarvan een verzoekschrift kan worden opgesteld. Hierbij worden de cursist praktische handvatten aangereikt die de contacten en interactie met de schuldhulpverlener, bewindvoerder Wsnp of advocaat dient te bevorderen.

Ook leert de cursist te ageren en te handelen bij (on)terechte toepassing van rechtsmaatregelen door derden en hierop te anticiperen en op grond daarvan strategie te bepalen.

De cursist zal aan de hand van casuïstiek kennismaken met verschillende cliëntsituaties, waarbij hij of zij in de hoedanigheid van beschermingsbewindvoerder, zelfstandig de richting dienst te bepalen welke maatregelen dienen te worden genomen ten behoeve van hun cliënten. De cursusleider zal de door de cursist gekozen strategie en tactiek beoordelen, bespreken en de cursist voorzien van uitleg, feedback en praktische tips.

De cursisten krijgen een ‘rondleiding’ langs de volgende onderwerpen:
* oriëntatie in de Faillissementswet en beslagrecht
* oriëntatie op het vlak van gemeentelijke schuldhulpverlening en Wsnp
* uitleg rondom de doelstelling van een voorlopige voorziening en welke partijen hierbij betrokken zijn ‘tools’ ten behoeve van het kunnen signaleren en tot actie overgaan in geval van schuldproblematiek en de hieruit voortvloeiende (nadelige) gevolgen voor de cliënt.

Tijdens de training wordt interactie van de cursist verwacht en wordt hij of zij hierin aangemoedigd. Tijdens het behandelen van de casussen wordt de cursist voortdurend begeleid en tussentijds voorzien van feedback en advies. Dat is mogelijk omdat ervoor gekozen is om de bijeenkomst in een kleine ‘onderwijs-setting’ te houden, waardoor er meer aandacht kan worden besteed aan de persoonlijke leerbehoeften van de cursist.

valentijn-raats

(Valentijn) V.T. Raats

Valentijn Raats is als gecertificeerd bewindvoerder Wsnp en staat geregistreed bij de Raad voor Rechtsbijstand als erkend rechtsbijstandverlener in verzoekschriftprocedures voorlopige voorzieningen, moratoria en dwangregelingen. Valentijn Raats is als externe deskundige en gastspreker/docent verbonden aan verschillende hogescholen en was in de periode 2008 – 2012 actief als bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Bewindvoerder Wsnp.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht. Let op: Early bird of vroegboekkorting aanmeldingen, hier geldt geen annulering/restitutie mogelijk.

CORONA: De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online aangeboden, u ontvangt tijdig de link.

Certificaat

Na afloop van een succesvol gevolgde training ontvangt u een deelname certificaat. De hand-out/presentatie ontvangt u per email na afloop van de training.

Er wordt geen examen afgenomen.

Let op: Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.