Erfrecht voor bewindvoerders

DUUR 1 middag (12.30 – 16.30)
LOCATIE Dordrecht | (max 6 personen en 1,5 afstand)
DATUM februari 2021
PE BPBI 4 punten
Wsnp 4 kennisvergroting
NBPB 4 uur
KIWA-NEN 4 punten
VeWeVe  – bewindvoerders en curatoren

Prijs opleiding

495,00 ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal.

Wat moet u doen bij einde bewind wegens overlijden?
Hoe vraagt de beschermingsbewindvoerder de akte van overlijden op?
Wat moet u doen in geval van overlijden van één van de partners in een partnerdossier?

De opleiding is ook interessant voor beroepsgroepen die veel te maken krijgen met erfrecht bv. bewindvoerder Wsnp, schuldhulpverleners, advocaat, advocaatstagiaire, notaris, rechtsbijstand jurist, jurist algemeen, HBO-jurist, juridisch secretaresse/medewerker, etc.

Aan de hand van de literatuur en jurisprudentie wordt het wettelijk systeem onder de loep genomen. Vanuit drie gezichtspunten wordt het onder bewind gestelde vermogen benaderd (rechthebbende/bewindvoerder/derden, t.w. erfgenamen, legatarissen, schuldeisers).

Inhoudelijke onderdelen:
* systeem van de wet/wettelijk erfrecht
* rechten en plichten bewindvoerder vs. erfgenaam/executeur/vereffenaar
* ‘onder bewind gestelden’ en testeerbevoegdheid * wanneer naar kantonrechter?
* valkuilen

Door kennisoverdracht aan de hand van praktijkvoorbeelden, het inzichtelijk maken van bestaande netwerken alsmede het bevorderen van een kritische houding, draagt de scholingsactiviteit bij aan het zelfstandig vinden van oplossingen?

 

(Aniel) Notaris mr. A.R. Autar | Kooijman Autar Notarissen | Rotterdam

Aniel Autar studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1990 werkzaam in de notariële praktijk. Na een brede notariële opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in het MKB-ondernemingsrecht en de estate planing. Aniel Autar is als notaris verbonden aan Kooijman Lambert Notarissen te Rotterdam, doceert aan diverse opleidingsinstituten (zoals EPN/Grotius Estate Planning, Estate Planning College en Beroepsopleiding Notariaat), schrijft columns in diverse magazines en wordt regelmatig gevraagd als spreker op te treden. Aniel Autar is ook als raadsheer-plaatvervanger verbonden aan het Hof Den Bosch en voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

docent-mr-f-m-konijnenberg-ergrecht

(Froukje) Notaris mr. F.M. Konijnenberg | Konijnenberg notariskantoor | Rotterdam

Sinds 1 maart 2008 heb ik een eigen notariskantoor in Rotterdam.

Algemene praktijk, nadruk op familie- en erfrecht, bewindvoering, executele, vermogensbeheer, ondernemingsrecht en combinatie van voorgaande (estate planning)
Daarvoor:
1984-1989 kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek in Rotterdam. Advieswerkzaamheden op het gebied van het familierecht.
1989-1994 kandidaat-notaris in Tilburg. Algemene praktijk, m.n. familierecht en vastgoed
1994-2006 kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek in Rotterdam. Advieswerkzaamheden estate planning en ondernemingsrecht
2006-2008 kandidaat-notaris bij NautaDutilh N.V. in Rotterdam. Familiepraktijk en ondernemingsrecht

Specialties: Bewindvoering, estate planning, afwikkeling nalatenschappen.
Ondernemingsrecht. Stichtingen (m.n. op kunstzinnig/cultureel en maatschappelijk gebied)

Vrijwilligerswerk in 2014: Presidente Club Rotterdam Soroptimist International, secretaris Stichting Zuid-Hollands Landschap.

(Astrid) Notaris mr. drs. A. van Steenderen | Caminada Notarissen te Rijswijk

Een goed testament vraagt aandacht, specialisme en soms een creatieve benadering.

Creativiteit helpt ook bij advies over erfrecht: bij onenigheid tussen erfgenamen of met een executeur.

Mijn doel is om aan u alles duidelijk uit te leggen, zodat u weet waar u aan toe bent.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht. Let op: Early bird of vroegboekkorting aanmeldingen, hier geldt geen annulering/restitutie mogelijk.

CORONA: De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online aangeboden, u ontvangt tijdig de link.

Certificaat

Na afloop van een succesvol gevolgde training ontvangt u een deelname certificaat. De hand-out/presentatie ontvangt u per email na afloop van de training.

Er wordt geen examen afgenomen.

Let op: Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.