Fiscaal recht | Inkomstenbelasting/ Toeslagenwet & Belastingen voor de ondernemer

DUUR 1 dagdeel (12.30 -16.30)
LOCATIE Dordrecht | (max 5 personen en 1,5 afstand)
DATUM 11 maart 2021
PE 4 punten BPBI
4 uur NBPB
4 punten NBBI
Geaccrediteerd door VeWeVe – bewindvoerders en curatoren

Prijs opleiding

325,00 ex. 21% btw.
 • Inclusief cursusmateriaal.
“De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online verzorgd, u ontvangt tijdig de link”

Tijdens de training Inkomstenbelasting & Toeslagenwet voor bewindvoerders leert je niet alleen stap voor stap hoe de belastingaangifte toeslagenwet is opgebouwd op klant niveau, maar ook als ondernemer ZZP-er.

Veel bewindvoerders hebben moeite met het juist en volledig invullen van de aangifte inkomstenbelasting en/of toeslag. Welke kosten zijn aftrekbaar als ondernemer en welke niet? Heb je recht op startersaftrek? Jij weet het straks allemaal, en dat scheelt een hoop uitzoekwerk tijdens het invullen.

Doel van deze training is het inzicht geven aan bewindvoerders/hulpverleners waar ze op moeten letten als ze mensen met hun financiën gaan helpen.

Denk hierbij ook aan beschermingsbewindvoerders, verhuurconsulenten, maatschappelijk werkers, ambtenaren sociale zaken, welzijnswerkers, schuldhulpverleners, vrijwilligers, zelfstandig ondernemers en andere geïnteresseerden die budgetcoaching- en begeleiding in hun takenpakket hebben.

Na afloop van de training bent u in staat diagnoses te kunnen stellen waar er mogelijkheden zijn voor extra belastingaftrek of rechten op toeslagen.

Inkomstenbelasting:

 • ontstaan | werking
 • boxenstelsel
 • tarieven
 • heffingskortingen

Toeslagen:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kindgebonden toeslag
 • overige toeslagen

Belastingen voor de Zzp-er

 • box 1
 • onderneming | ondernemer
 • grondslag winst uit onderneming
 • vermogensetikettering
 • bijzondere kosten
 • ondernemersaftrek
 • MKB winstvrijstelling
 • staking ondernememing

Na afloop van de training bent u in staat diagnoses te kunnen stellen waar er mogelijkheden zijn voor extra belastingaftrek of rechten op toeslagen.

bas-voogd

(Bas) Voogd

Na ruim 12,5 jaar bestaat het kantoor Voogd & van den Brink inmiddels uit 6 professionele medewerkers. 

De eigenaar van het kantoor, Bas Voogd AA RB, is, naast de afgeronde opleidingen Bedrijfskunde en AA/RA Belastingaccountant, zowel als Accountant-Administratieconsulent met volledige certificerende bevoegdheid afgestudeerd en als Register Belastingadviseur. 

Wij zijn aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en het RB (Register Belastingadviseurs). Daarnaast zijn wij lid van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren (NOVAK), welke de kwaliteit van de bij haar aangesloten leden behartigt en Fiscount, een landelijk werkend samenwerkingsverband van fiscalisten, juristen en accountants.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

CORONA: Trainingen gaan door, indien het routeplan van de overheid dat toestaat. Zo niet, dan worden deze verplaatst naar een latere datum. Reeds ingeschreven deelnemers houden wij persoonlijk op de hoogte.

Certificaat

Na afloop van een succesvol gevolgde training ontvangt u een deelname certificaat. De hand-out/presentatie ontvangt u per email na afloop van de training.
Er wordt geen examen afgenomen.

Let op! Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.