Introductie Beschermingsbewind in de praktijk 1 dag

DUUR 1 dag (10.00-16.30)
LOCATIE Dordrecht
DATA Volgt

Prijs opleiding

750,00ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal en een uitgebreide lunch.

Introductie Beschermingsbewind is een 1 daags training bedoeld om een goede indruk te geven over de praktische werkzaamheden en juridische deel van Beschermingsbewind.

Heeft u interesse in het vakgebied beschermingsbewind en heeft u affiniteit met financiën, sociale wetgeving en juridische zaken en bent u daarnaast sociaal, communicatief vaardig en gaat u het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg? Dan is de training introductie beschermingsbewind geschikt voor u.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een certificaat er wordt geen examen afgenomen.

Om benoembaar gesteld te worden als beschermingsbewindvoerder wordt de 4 daagse opleiding geadviseerd. Deze voldoet aan de kwaliteitseisen van de Rechtbank. Meer informatie Beschermingsbewind in de praktijk 4 daags

De opleiding is interessant voor beroepsgroepen die veel te maken krijgen met beschermingsbewindvoerders of onder bewind gestelde personen bv. assistent beschermingsbewindvoerder, bewindvoerder Wsnp, schuldhulpverleners, advocaat, advocaatstagiairs, rechtsbijstand jurist, jurist algemeen, HBO-jurist, juridisch secretaresse/medewerker, (jeugd) zorg medewerkers, etc.

De training “Introductie Beschermingsbewind” is een verkorte training van de 4 daags opleiding Beschermingsbewind in de praktijk 4 daags

De groep zal niet groter zijn dan 6/8 personen. Hierdoor kan er continue aandacht zijn voor praktijksituaties en hoe daarin te handelen.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Juridische en praktische aspecten
Deze dag staat in het teken van wat is beschermingsbewind, hoe werkt dat en wat is mijn rol als beschermingsbewindvoerder.
De volgende zaken gaan we behandelen:

  • Behandeling van relevante wet- en regelgeving beschermingsbewind,
  • Aanvraagprocedure curatele, bewind en mentorschap, volmacht en zaakwaarneming;
  • Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder;
  • Rechten en plichten van de onderbewindgestelde;
  • Rechterlijke uitspraak, rol van de rechtbank (kantonrechter);
  • Boedelbeschrijving, rekening en verantwoording, plan van aanpak, evaluatieverslag;
  • Beëindiging beschermingsbewind, ontslag of opheffen van bewind;
  • Kwaliteitsvereisten en verplichtingen in dat kader (scholing, werkprotocol, klachtenbehandeling, accountantscontrole);
  • Klachtbehandeling;
roos-badloe

(Roos) R.H. Badloe

Roos Badloe heeft sinds 2006 gewerkt als Bewindvoerder Wsnp | Curator in Faillissementen en Beschermingsbewindvoerder. Roos Badloe is als externe deskundige, adviseur en gastspreker verbonden aan verschillende opdrachtgevers o.a. Notaris Konijnenberg te Rotterdam, Capar bewindvoering, Rotary Rijswijk, Humanitas Den Haag, Ecabo, Albeda College te Rotterdam en is tevens werkzaam als docent Beschermingsbewindvoerder en geaccrediteerd door de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Raad van Rechtsbijstand te `s Hertogenbosch (Wsnp), KIWA en Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings) Bewindvoerders (NBPB).

Benoeming als Beschermingsbewindvoerder

Ervaring in beschermingsbewind is niet noodzakelijk. Passende HBO diploma is vereist voor schuldenbewind, voor de reguliere beschermingsbewind is MBO niveau 4 of een afgeronde HAVO of VWO met 2 jaar werkervaring voldoende, goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.

Soms wordt als aanvullende eis gesteld de training Beschermingsbewind in de praktijk 4 daags

Er zijn vanaf 1 januari 2014 door de wetgever strakkere kwaliteitseisen gesteld aan beschermingsbewindvoerders. De kantonrechter benoemt beschermingsbewindvoerders en ziet toe op het voldoen aan deze eisen. Wij verwijzen je naar de tekst van de wet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-46.html voor de volledige beschrijving van de kwaliteitseisen.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

CORONA: Trainingen gaan door, indien het routeplan van de overheid dat toestaat. Zo niet, dan worden deze verplaatst naar een latere datum. Reeds ingeschreven deelnemers houden wij persoonlijk op de hoogte.

PE punten
Geen

Let op!
Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.