Beschermingsbewind in de praktijk 4 daags | voor ondernemers en in loondienst

DUUR 4 dagen, verdeeld over 2  weken (09.00-17.00)
LOCATIE Dordrecht | (max 5 personen en 1,5 afstand, live klassikaal)
Data 5/6 en 19/26 september 2022 (VOL)

Prijs opleiding

2895,00ex. 21% btw.
 • Inclusief cursusmateriaal en een uitgebreide lunch.

Het landelijk Kwaliteitsbureau CBM (Rechtbank `s Hertogenbosch) heeft de afgelopen periode bij individuele aanvragen van aankomende bewindvoerders de opleiding van Commodis als passend bevonden.

Heeft u affiniteit met financiën, sociale wetgeving en juridische zaken en bent u daarnaast sociaal, communicatief vaardig en gaat u het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg? Dan is de opleiding beschermingsbewind in de praktijk geschikt voor u.

Ervaring in beschermingsbewind is niet noodzakelijk. Passende HBO diploma is vereist voor schuldenbewind, voor de reguliere beschermingsbewind is MBO niveau 4 of een afgeronde HAVO of VWO met 2 jaar werkervaring voldoende, goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.

Er zijn vanaf 1 januari 2014 door de wetgever strakkere kwaliteitseisen gesteld aan beschermingsbewindvoerders. De kantonrechter benoemt beschermingsbewindvoerders en ziet toe op het voldoen aan deze eisen. Wij verwijzen je naar de tekst van de wet https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-46.html voor de volledige beschrijving van de kwaliteitseisen.

De opleiding is ook interessant voor beroepsgroepen die veel te maken krijgen met beschermingsbewindvoerders of onder bewind gestelde personen bv. bewindvoerder Wsnp, schuldhulpverleners, advocaat, advocaatstagiairs, rechtsbijstand jurist, jurist algemeen, HBO-jurist, juridisch secretaresse/medewerker, (jeugd) zorg medewerkers, etc.

De opleiding praktijkdiploma beschermingsbewindvoering is zeer praktijk- en doelgericht. ‘Ervarend leren’ staat centraal. Dit betekent dat de theorie steeds in de dagelijks actuele praktijk wordt geplaatst en dat u veelvuldig aan de slag gaat met casuïstiek. Het onderling uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar is zeer waardevol. Er wordt een groot beroep gedaan op uw zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen.

De training is verdeeld over 4 dagen, 2 dagen theorie en 2 dagen gericht op het dagelijkse praktijk van de beschermingsbewindvoerder inclusief het werken met de automatiseringsprogramma.

Praktijkopdrachten, thuisstudie en examen 
Tijdens de opleiding vervult u een aantal praktijkopdrachten, doet u thuisstudie en rondt u de opleiding af met een examen. Na afloop van een succesvol gevolgde opleiding ontvangt u een certificaat.

De opleiding praktijkdiploma “beschermingsbewindvoering in de praktijk” is  praktijk- en doelgericht. In deze opleiding staat “ervarend leren” centraal.

Dit betekent dat de theorie steeds in de dagelijkse actuele praktijk wordt geplaatst en dat u veelvuldig aan de slag gaat met casuïstiek. Het onderling uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar is 1 van de grootste peilers van de opleiding. Er wordt een groot beroep gedaan op uw zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen. Dat is dan ook de reden dat de training in kleine groepen wordt gegeven. De groep zal niet groter zijn dan 6/8 personen. Hierdoor kan er continue aandacht zijn voor praktijksituaties en hoe daarin te handelen.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

DAG 1 (module I) : Juridische aspecten
Deze dag staat in het teken van wat is beschermingsbewind, hoe werkt dat en wat is mijn rol als beschermingsbewindvoerder.
De volgende zaken gaan we behandelen:

 • Behandeling van relevante wet- en regelgeving beschermingsbewind,
 • Behandeling van de aanbevelingen meerderjarigenbewind
 • Aanvraagprocedure curatele, bewind en mentorschap, volmacht en zaakwaarneming;
 • Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder;
 • Rechten en plichten van de onderbewindgestelde;
 • Rechterlijke uitspraak, rol van de rechtbank (kantonrechter);
 • Boedelbeschrijving, rekening en verantwoording, plan van aanpak, evaluatieverslag;
 • Beëindiging beschermingsbewind, ontslag of opheffen van bewind;
 • Kwaliteitsvereisten en verplichtingen in dat kader (scholing, werkprotocol, klachtenbehandeling, accountantscontrole);
 • Klachtbehandeling;

DAG 2 (Module II) : Schulden 
Veel klanten hebben te maken met schulden. Hoe ga je hier als bewindvoerder mee om en wat moet je wel en niet doen? Op deze vragen zal vandaag een antwoord komen. De dag wordt gestart met een korte terugblik op dag 1 en er is er ruimte om  de vragen die zijn ontstaan, na bestudering van de stof te stellen en beantwoord te krijgen.

 • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap
 • Vtlb-berekening (Recofa richtlijnen)| beslagvrije voet berekenen | stroomschema problematische schulden;
 • Budgetplan;
 • Beslaglegging, onterecht beslag?
 • Werkwijze toeleiding naar het traject Minnelijk Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen (Msnp); 
 • NVVK; 
 • Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), behandeling relevante wet en regelgeving;
 • Toelating, looptijd en beëindiging Wsnp;
 • Positie, taken, rechten en plichten van schuldenaar (saniet), bewindvoerder, RC en schuldeisers;
 • Koppeling Wsnp met beschermingsbewind, budgetbeheer en minnelijk traject;

DAG 3 (Module III): Praktijkuitvoering 
Vandaag zullen we vooral stilstaan bij de vraag hoe het geleerde in dag 1 en 2 wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Gedurende de dag wordt continue teruggeblikt op dag 1 en 2, want we gaan immers kijken hoe we het geleerde gaan toepassen in de praktijk.

 • Huisbezoek, sociale kaart, intake, het voeren van administratie, fysiek en digitaal dossieropbouw;
 • Soorten inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen;
 • Voorzieningen nader bekeken (uitkeringen, alimentatie, toeslagen en belastingteruggaven, etc.);
 • Sociale uitkeringen nader bekeken (WW, TW, ZW, Wajong, WIA, Participatiewet, Bijzonder bijstand);
 • Uitleg automatiseringsprogramma Onview;
 • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap

DAG 4 (Module IV): Communicatie 
Er is nu een goed beeld ontstaan van de inhoud van het werk van de beschermingsbewindvoerder. Hierdoor kan je je nu ook goed realiseren wat de impact kan zijn van communicatie in de relatie klant/bewindvoerder. Een aantal aspecten hiervan zullen vandaag worden besproken. De dag zal worden afgesloten met een schriftelijke eindtoets. Waarin het geleerde van alle voorgaande dagen wordt getoetst.

 • Aandacht voor non-verbale signalen;
 • Het geven van emotionele reflectie om daarmee beter te kunnen aansluiten bij de “gesprekspartner”;
 • Model: Beeld – Oordeel – Besluit;
 • Het begrijpen wat de functie van de eerste indruk is en hoe daarmee om te gaan bij nieuwe/andere signalen/informatie;
 • Luisteren – Samenvatten – Doorvragen;
 • Oordeelsvrij vragenstellen;
 • Doorvragen van “standpunt” naar “belang”;
 • Verschil in “waarde” en “doe”l van open en gesloten vragen;
 • Rollenspellen;
 • Eindtoets;

De opleiding Beschermingsbewind in de praktijk is naast de landelijk Kwaliteitsbureau CBM ook goedgekeurd en geaccrediteerd door KIWA en de Raad van Rechtsbijstand te `s Hertogenbosch (Wsnp bewindvoering)

roos-badloe

(Roos) R.H. Badloe

Roos Badloe heeft sinds 2006 gewerkt als Bewindvoerder Wsnp | Curator in Faillissementen en Beschermingsbewindvoerder. Roos Badloe is als externe deskundige, adviseur en gastspreker verbonden aan verschillende opdrachtgevers o.a. Notaris Konijnenberg te Rotterdam, Capar bewindvoering, Rotary Rijswijk, Humanitas Den Haag, Ecabo, Albeda College te Rotterdam en is tevens werkzaam als docent Beschermingsbewindvoerder en geaccrediteerd door de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Raad van Rechtsbijstand te `s Hertogenbosch (Wsnp), KIWA en Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings) Bewindvoerders (NBPB).

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht. Let op: Early bird of vroegboekkorting aanmeldingen, hier geldt geen annulering/restitutie mogelijk.

CORONA: De training word klassikaal aangeboden mits de RIVM maatregelen dit toelaat. Anders wordt het op de zelfde dag en tijdstip online aangeboden, u ontvangt tijdig de link.

Certificaat: Na afloop van een succesvol gevolgde training ontvangt u een deelname certificaat.

PE punten: Dit is een basisopleiding voor de toekomstige beschermingsbewindvoerder, hiervoor kunnen er geen PE-punten behaald worden.

Let op!
Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.