Privacybeleid en cookieverklaring

Wie verwerkt persoonsgegevens

Commodis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Commodis.nl
internetsite.
De aard van internet in het algemeen en de Commodis.nl internetsite in het bijzonder hebben tot
gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit
privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u
toestemming voor de verwerking van de op de Commodis.nl internetsite verzamelde en de in dit
privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien
noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Commodis.nl
ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.
Commodis.nl zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen
persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie,
tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Commodis een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt
verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Commodis.nl internetsite wilt afnemen (gezamenlijk
te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te
verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Commodis verwerkt deze gegevens
teneinde:

• de Commodis.nl internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
• de Diensten die via de Commodis.nl internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te
stellen en uit te voeren;
• de dienstverlening van Commodis, al dan niet via de Commodis.nl internetsite te
optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen
Commodis.nl internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Commodis uw gegevens gebruikt om
contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren
van deze Diensten.
Commodis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de
hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een
wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Commodis maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op je harde schijf. Een cookie
bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is
dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken en
advertenties op jouw voorkeuren af te stemmen. Je kunt in je browser cookies altijd buiten werking
stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van onze website. Het gevolg kan
echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder (of niet meer) toegankelijk zijn. Onze cookies zijn
nooit verbonden aan persoonsgegevens. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Commodis Bewindvoering & Training – AVG Privacyreglement en Cookieverklaring 2018
De Commodis.nl internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere
gebruikers van de Commodis.nl internetsite. Commodis houdt gebruiksgegevens bij, zoals de
bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van
het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s.
Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden
gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Commodis.nl internetsite.

Google analytics

Commodis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De hiermee verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google
Analytics.

Beveiliging

Commodis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Personen die namens Commodis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Commodis kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of
anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Commodis is niet verantwoordelijk voor
de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Commodis raadt u aan
kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens
binnen de Commodis.nl Internetsite, kunt u contact opnemen via [email protected]