Praktijk leerwerkplek

Bij het volgen van de praktijkopleiding beschermingsbewind passen de trainees op systematische wijze theoretische kennis toe bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Het is de bedoeling dat een trainee aan het einde van de praktijkopleiding kan functioneren op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Tijdens de praktijkopleiding krijg je de mogelijkheid om je kennis, houding en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Theorie koppelen we aan praktische werkzaamheden. Doel van ons praktijkopleiding is om beschermingsbewindvoerders naar zelfstandig- en vakbekwaamheid toe te leiden.

 Beschermingsbewindvoerders ontwikkelen competenties die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Een deel van de beschermingsbewindvoerders stroomt na de praktijkopleiding direct door naar de start van hun eigen onderneming. Een ander deel komt makkelijker bij een werkgever terecht.

Voor een goed verloop van je praktijkopleiding is het krijgen van de juiste begeleiding belangrijk. Daarom besteden we aan jouw begeleiding dan ook veel aandacht.

DUUR Minimaal 3 maanden
DAG 2 dagen in de week
LOCATIE Dordrecht
MEER INFO 06-45488881