Commodis College 03 april 2018

Commodis College is een kleinschalige bijeenkomst (max 25 personen) rond een bepaald onderwerp, waarin docenten via workshops en lezingen, kennis over brengen.

Programma

De cursisten krijgen een ‘rondleiding’ langs de volgende onderwerpen:
* oriëntatie in de sociale kaart en beslagrecht

  • uitleg rondom de doelstelling van het VTLB
  • analyse van de samenstelling van het VTLB
  • nadruk op bijzondere of specifieke situaties uitleg over toepassing VTLB in relatie tot schuldhulpverlening en Wsnp.

Tijdens de training wordt interactie van de cursist verwacht en wordt hij of zij hierin aangemoedigd. Tijdens het opstellen en analyseren van berekeningen wordt de cursist voortdurend begeleid en tussentijds voorzien van feedback en advies. De cursist wordt tijdens dit interactief scholingsdagdeel ‘wegwijs’ gemaakt in een omgeving waar zij als professional werkzaam kunnen zijn of mee te maken kunnen krijgen, waarbij het VTLB als uitgangspunt of leidraad dient.

De cursist wordt alert gemaakt en voorbereid op specifieke situaties en omstandigheden, waarin de beschermingsbewindvoerder een essentiële rol vervult bij de totstandkoming van het VTLB en de toepassing ervan.

Praktische info.

DATA

08 mei 2017 – 13.00 tm 17.00 uur

ACCREDITATIE
BPBI 4 punten
NBPB 4 uur
VeWeVe 3 punten

KIWA-NEN 4 punten (2 vaardigheden & 2 kennis)

KOSTEN
€ 195,- ex. BTW

INSCHRIJVING
Vanaf maart 2017
Max 25 plaatsen beschikbaar

LOCATIE
Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, Geestbrugkade 32 te Rijswijk

Sprekers

(Valentijn) V.T. Raats

valentijn-raatsValentijn Raats is als gecertificeerd bewindvoerder Wsnp en staat geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand als erkend rechtsbijstandverlener in verzoekschriftprocedures voorlopige voorzieningen, moratoria en dwangregelingen. Valentijn Raats is als externe deskundige en gastspreker/docent verbonden aan verschillende hogescholen en was in de periode 2008 – 2012 actief als bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Bewindvoerder Wsnp.

Brancheverenigingen

  

Aanmelden

Aanmelden voor Commodis College 03 april 2018

Vul het onderstaand formulier zo volledig mogelijk in om definitief aan te melden voor het Commodis congres.

Sending