Beschermingsbewind in de praktijk 1 daags te Curaçao

DUUR 1 dag (10.00 – 15.30)
LOCATIE Willemstad, Curaçao
DATA December 2018

Prijs opleiding

850,00ex. 21% btw.
  • Inclusief cursusmateriaal en een uitgebreide lunch.

Introductie Beschermingsbewind is een training bedoeld om een goede indruk te geven over de praktische werkzaamheden en juridische deel van Beschermingsbewind op basis van het Curaçaose Burgerlijk Wetboek boek 1.

Heeft u interesse in het vakgebied beschermingsbewind en heeft u affiniteit met financiën, sociale wetgeving en juridische zaken en bent u daarnaast sociaal, communicatief vaardig en gaat u het nemen van verantwoordelijkheid niet uit de weg? Dan is de training introductie beschermingsbewind geschikt voor u.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelname certificaat er wordt geen examen afgenomen.

De opleiding is interessant voor beroepsgroepen die veel te maken krijgen met cliënten die problematische schulden hebben of hun administratie niet orde kunnen houden wegens medische omstandigheden.

Bijvoorbeeld beschermingsbewindvoerders, financieel beheerders, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, budgetcoaches,  assistent beschermingsbewindvoerder, bewindvoerder Wsnp, schuldhulpverleners, advocaat, advocaatstagiairs, rechtsbijstand jurist, jurist algemeen, HBO-jurist, juridisch secretaresse/medewerker, en (jeugd) zorg medewerkers, etc.

De training “Introductie Beschermingsbewind” is een verkorte training van de 3 daags opleiding Beschermingsbewind in de praktijk 3 daags locatie Curaçao

De groep zal niet groter zijn dan 6/8 personen. Hierdoor kan er continue aandacht zijn voor praktijksituaties en hoe daarin te handelen.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Juridische en praktische aspecten
Deze dag staat in het teken van wat is beschermingsbewind, hoe werkt dat en wat is mijn rol als beschermingsbewindvoerder.
De volgende zaken gaan we behandelen:

  • Behandeling van relevante Curaçaose wet- en regelgeving onderbewindstelling voor meerderjarigen
  • Aanvraagprocedure curatele, bewind en mentorschap
  • Taken en bevoegdheden van de bewindvoerder;
  • Rechten en plichten van de onderbewindgestelde;
  • Rechterlijke uitspraak, rol van de rechtbank (kantonrechter);
  • Boedelbeschrijving, rekening en verantwoording, plan van aanpak, evaluatieverslag;
  • Beëindiging beschermingsbewind, ontslag of opheffen van bewind;
  • Kwaliteitsvereisten en verplichtingen in dat kader (scholing, werkprotocol, klachtenbehandeling, accountantscontrole);
  • Klachtbehandeling;

(Roos) R.H. Badloe

Roos Badloe heeft sinds 2006 gewerkt als Bewindvoerder Wsnp | Curator in Faillissementen en Beschermingsbewindvoerder. Roos Badloe is als externe deskundige, adviseur en gastspreker verbonden aan verschillende opdrachtgevers o.a. Notaris Konijnenberg te Rotterdam, Capar bewindvoering, Rotary Rijswijk, Humanitas Den Haag, Ecabo, Albeda College te Rotterdam en is tevens werkzaam als docent Beschermingsbewindvoerder en geaccrediteerd door de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Raad van Rechtsbijstand te `s Hertogenbosch (Wsnp), KIWA en Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings) Bewindvoerders (NBPB).

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

PE punten
Geen

Let op!
Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is wellicht fiscaal aftrekbaar in Curaçao.