Schuldhulpverlening compleet 3 dagdelen

DUUR 3 dagdelen (12.30-16.30)
LOCATIE Rijswijk & Dordrecht
DATA 04 maart 2020, 02 en 09 juni 2020- loc. Rijswijk (VOL)
PE 12 – Horus
12 – NBPB
12 – NBBI
12 – KIWA-NEN

Prijs opleiding

1195,00 ex. 21% btw.
 • Inclusief cursusmateriaal .

Binnen 3 dagen bent u volledig op de hoogte over de aanvraag en uitwerking van schuldhulpverlening en de samenhang van beschermingsbewindvoerder meerderjarigen en schuldhulpverlening.

Keer op keer wordt het duidelijker: gemeentelijke schuldhulpverlening loopt vast en uw cliënt wordt niet of na heel veel inspanning van uw kant toegelaten tot het minnelijke traject.

Dan rijst de vraag: kan ik dit als beschermingsbewindvoerder niet zelf doen? Ja, dat kan! U heeft de gemeentelijke instellingen helemaal niet nodig.

Hoe? In deze cursus gaan wij in op de wettelijke ruimte die de beschermingsbewindvoerder heeft om het gehele minnelijke traject voor zijn cliënt te verzorgen. Mocht een traject stranden kan er zelfs een verzoekschrift toelating WSNP worden afgegeven.

Ervaring in schuldhulpverlening is niet noodzakelijk maar wel een pre, hbo werk- en denkniveau, goede beheersing van de VTLB is een vereiste.

Na afloop van de cursus bent u bekend met de stand van zaken op het gebied van schuldhulpverlening en de samenhang van de Beschermingsbewindvoerder Meerderjarigen. Deze cursus wordt verzorgd op academisch niveau en sluit aan op de praktijk van de (advocaat)bewindvoerder Wsnp, Beschermingsbewindvoerder Meerderjarigen, Schuldhulpverlener, Juridische medewerkers, Gemeente consulenten, ectra ectra.

In het eerste deel zult u het wettelijk kader leren waarbinnen u gaat opereren.
Vanuit dit wettelijk kader gaan we leren hoe we een dossier stabiel gaan krijgen en de cliënt saneringsgezind, zodat schuldeisers het comfort hebben dat zij het maximaal haalbare aanbod gaan ontvangen.

Ondertussen leren we dat we rekening moeten houden dat een dossier altijd klaar moet zijn om bij een mislukking van het minnelijke traject door te kunnen naar de WSNP. Daarom zullen we ook intensief ingaan op de begrippen ‘te goeder trouw’ en de ‘Hardheidsclausule’.

Leerdoelen eerste dagdeel

 • Wettelijk kader
 • Huidige problematiek
 • Afwijzingsgronden
 • Weigeringsgronden
 • Redenen tot afbreken
 • Werkalliantie
 • Valkuilen

Tweede dagdeel zal in het teken staan van de berekeningsmethodiek om tot een voorstel te komen.
De basis zal liggen in een correcte VTLB berekening en een oplossing te vinden in afwijkende situaties. Met deze berekeningen gaat u leren om de juiste afdracht / spaarcapaciteit te bepalen.

Tevens zult u leren hoe u op de juiste manier de schuldeiser toevoegt aan de schuldenlijst en hoe de verschillende rangvolgorders binnen de schuldeisers en/of schuldeisers hun incassokosten voldoende hebben gematigd bij de indiening. Vanuit deze basis zult u leren om de schuldeisers het meest passende aanbod te doen onder de juiste voorwaarden.

Leerdoelen tweede dagdeel

 • VTLB berekeningen
 • Voorrecht schuldeisers (pand-/hypotheekrecht, wettelijk)
 • Indelen schuldeisers (preferent / concurrent)
 • Matiging incasso en invorderingskosten
 • Spaar- en liquidatieakkoord / percentage- en prognose
 • Finale kwijting/natuurlijke verbintenissen

Derde dagdeel zal zich toespitsen op de uitvoering en de procedures vooraf, gedurende en na de schuldhulpverlening. Ook gaan we de praktijk in d.m.v. realistische oefenopdrachten om voorbereid te zijn op de praktijk en uw dossiers goed te kunnen beoordelen. Als de oefenopdrachten positief worden afgerond krijgt u daarmee toegang tot het arrangement.

Leerdoelen derde dagdeel

 • NVvK richtlijnen
 • Proces richtlijnen verzoekschriftprocedures
 • Vormgeven SHV dossier
 • Praktische toepassing/toetsing in casuïstiek

Michiel Noordzij is eigenaar van Noordzij Financieel Adviseurs en Noordzij Bewindvoerders.
Noordzij Financieel Adviseurs is werkzaam binnen de accountancy en fiscale adviespraktijk voor het MKB, ZZP´ers en particulieren. Michiel geeft als fiscaal adviseur leiding aan deze onderneming.

Noordzij Bewindvoerders houdt zich bezig met twee takken van sport: Bewindvoering WSNP en schuldhulpverlening. De bewindvoerders WSNP van Noordzij worden benoemd door de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Midden-Nederland. Daarnaast verzorgt het kantoor procedures als dwangakkoorden, voorlopige voorzieningen en moratoria. Binnen de schuldhulpverleningstak bieden wij private schuldhulp aan een ieder die niet kan of wil in aanmerking te komen voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Michiel geeft als WSNP bewindvoerder en schuldhulpverlener leiding aan dit kantoor.

Tevens is Michiel bestuurslid van de Beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP en vanuit die hoedanigheid betrokken bij landelijk beleid en regelgeving (Recofa/Bureau WSNP) maar ook heeft hij mee mogen werken aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman over de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

CORONA: Trainingen gaan door, indien het routeplan van de overheid dat toestaat. Zo niet, dan worden deze verplaatst naar een latere datum. Reeds ingeschreven deelnemers houden wij persoonlijk op de hoogte.

Certificaat

Na afloop van een succesvol gevolgde training (3 dagdelen volledig gevolgd) ontvangt u een deelname certificaat. De hand-out/presentatie ontvangt u per email na afloop van de training.

Arrangement 

Indien u de oefenopdrachten positief afrond heeft u toegang tot het arrangement. Het arrangement wordt door een externe partij aangeboden en staat los van Commodis. Tijdens de training ontvangt u meer informatie, aanbod en de voorwaarden.

Het arrangement zal o.a. bestaan uit de volgende elementen:

Volledige toegang tot de sjablonen die u in staat stelt om uw SHV praktijk vorm te geven;
Per dossier ….tijd om een ervaren schuldhulpverlener advies te vragen;
Aanvullend advies en begeleiding binnen een dossier tegen een gereduceerd tarief van ……;
Uitvoering van het dwangakkoord (excl. eigen bijdrage cliënt) inclusief bijwonen zitting;
Uitvoeren van een voorlopige voorziening of moratorium (excl. eigen bijdrage cliënt) inclusief bijwonen zitting;
Uitvoeren van een volledig SHV traject tegen gereduceerd tarief.

Het Btw tarief is 21% en de opleidingskosten is fiscaal aftrekbaar.