Congres 17 april 20202020-02-12T12:16:10+00:00

Commodis congres 17 April 2020

Commodis congres is een grootschalige bijeenkomst rond een bepaald thema, waar deskundigen een masterclass verzorgen en leden van onze branche o.a. beschermingsbewindvoerders | schuldhulpverleners | Wsnp bewindvoerders & budgetcoaches aan deelnemen.

Ook is er een informatiemarkt met bedrijven die producten en/of diensten voor bewindvoerders leveren.

____________________________________________________________________________

Op 17 april 2020 organiseren wij een Congres ten behoeve van de Beschermingsbewindvoerder voor meerderjarigen |Wsnp bewindvoerder | Schuldhulpverlener Budgetcoach & Juridische medewerkers….

Programma

12.30 – 12.55
Aanvang – ontvangst

13.00 – 14.00 Actualiteiten belastingen en Controleprotocol CBM door de Accountant – Bas Voogd AA/RA Belastingaccountant

  • Wilt u graag op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van  belastingrecht en controleprotocol CBM? U krijgt een helder en volledig overzicht van de meest relevante ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wetgeving gericht op de IB belastingen, toeslagen, ondernemersbelasting en de jaarlijkse Controleprotocol CBM door de Accountant.

14.00 – 15.00 Nieuwe wetgeving 2020 ” Wet zorg en dwang” – Mariska Langermans, Bestuurder Landelijke Faciliteit CVP – WZd

  • De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

15.00 – 15.25 Pauze met een hartig hapje en drankje (koffie thee en bubbels)

15.30 – 17.30 Verbintenis, goederen en vermogensrecht en bewind| spreker Notaris mr. Aniel Autar | Kooijman Autar notarissen, raadsheer-plaatvervanger verbonden aan het Hof Den Bosch en voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

  • Goederenrecht maakt samen met verbintenissenrecht deel uit van het vermogensrecht. Goederen: zaken (voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten) en vermogensrechten. Rechtsposities ten opzichte van goederen: houderschap, bewind, eigendom en overige toebehoren.
  • Kenmerkend voor het goederenrecht is dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van de zeggenschap geven over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden. Beperktere zeggenschap over een goed geven het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, van pand en van hypotheek en het appartementsrecht.

17.30 – 18.00 Einde, certificaat in ontvangst nemen, eindpresentielijst tekenen in de foyer

Let op programma wijzigingen voorbehouden

Praktische info.

ACCREDITATIE
BPBI | 4

NBPB | geaccrediteerd

Wsnp | 3 punten kennisvergroting

KIWA – NEN | 4 punten Kennis

VeWeVe | geaccrediteerd (C/B/M)

NBBI – 4

KOSTEN

Vroegboekkorting geldig tot 31 januari 2020, let op hierbij geldt: annulering, wijzigingen of restitutie niet mogelijk. (Let op er zal beperkte plaatsen zijn, wees er snel bij.)

€ 175,00 ex.btw. incl. alle workshop 12.30 – 17.30 & koffie/theebuffet | frisdrank/mineraalwater | versnaperingen (UITVERKOCHT)

Early Bird – Aanmelding vanaf 01 februari 2020 tot 29 februari 2020;

€ 225,00 ex.btw. incl. alle workshop 12.30 – 17.30 & koffie/theebuffet | frisdrank/mineraalwater | versnaperingen

Late Bird – Aanmelding vanaf 01 maart 2020;

€ 350,00 ex.btw. incl. alle workshop 12.30 – 17.30 & koffie/theebuffet | frisdrank/mineraalwater | versnaperingen

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht. (geldt alleen voor de Late Bird aanmelding en niet voor de vroegboekkorting en Early Bird)

INSCHRIJVING
Aanmelding gestart

LOCATIE
Van der Valk Hotel, Laan van Europa 1600, 3317 DB Dordrecht. De locatie beschikt over een eigen gratis parkeergelegenheid.

Sprekers

Bas Voogd AA RB, is, naast de afgeronde opleidingen Bedrijfskunde en AA/RA Belastingaccountant, zowel als Accountant-Administratieconsulent met volledige certificerende bevoegdheid afgestudeerd en als Register Belastingadviseur. 

Wij zijn aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en het RB (Register Belastingadviseurs). Daarnaast zijn wij lid van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren (NOVAK), welke de kwaliteit van de bij haar aangesloten leden behartigt en Fiscount, een landelijk werkend samenwerkingsverband van fiscalisten, juristen en accountants.

 Mariska Langermans, Bestuurder Landelijke Faciliteit CVP – WZd

Aniel Autar studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en is sinds 1990 werkzaam in de notariële praktijk. Na een brede notariële opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in het MKB-ondernemingsrecht en de estate planing. Aniel Autar is als notaris verbonden aan Kooijman Lambert Notarissen te Rotterdam, doceert aan diverse opleidingsinstituten (zoals EPN/Grotius Estate Planning, Estate Planning College en Beroepsopleiding Notariaat), schrijft columns in diverse magazines en wordt regelmatig gevraagd als spreker op te treden. Aniel Autar is ook als raadsheer-plaatvervanger verbonden aan het Hof Den Bosch en voorzitter van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

Netwerkplein

Brancheverenigingen

         

Aanmelden

Aanmelden voor Commodis Congres 17 April 2020

Vul het onderstaand formulier zo volledig mogelijk in om definitief aan te melden voor het Commodis congres.

18-01-2020; Vroegboekkorting plaatsten zijn uitverkocht. per 19-01-2020 Early bird plaatsten beschikbaar.

Sending